✓ kansspelautoriteit      ✓ Hoge winkans      ✓ Altijd een goed doel

FAQ

1 mei 2020
Wat doet Verloterij?

Wij helpen sportclubs met het organiseren van loterijen.

Welke ervaring heeft Verloterij met de organisatie van loterijen?

Wij bedachten en organiseerden de 1e legale huizenloterij van Nederland samen met V.V. Ouwe Syl. Daarnaast hielpen wij de Acro Academy bij het organiseren van hun loterij. Beide loterijen werden volledig uitverkocht.

Waarom deze loterij voor 30 clubs?

Door de Corona-maatregelen raken clubs een (groot) deel van hun inkomsten kwijt. Sommige clubs komen daardoor in financiële problemen. Verloterij helpt hen om deze lastige periode door te komen.

De loterij voor 30 clubs, hoe werkt dat?

Bij onze eerdere ‘Verloterijen’ organiseerden we één loterij voor één club. De netto-opbrengst (in beide gevallen ruim boven de € 300.000) ging volledig naar die club. Nu initiëren wij één loterij voor 30 clubs. De opbrengst van deze loterij (naar verwachting ook minstens € 300.000) wordt verdeeld over deze 30 clubs.

Hoe wordt de opbrengst verdeeld over de 30 clubs?

De opbrengst wordt evenredig verdeeld over de 30 clubs: alle clubs ontvangen 1/30 deel van de winst. Naar verwachting dus tenminste € 10.000 per club.

Is deze opbrengst gegarandeerd?

De netto ontvangst van €10.000 voor de clubs is geen gegarandeerd bedrag, maar op basis van onze ervaring achten wij het wél goed haalbaar. De uiteindelijke opbrengst is afhankelijk van het aantal verkochte loten én de te maken kosten. Daarbij moet – volgens wet- en regelgeving - tenminste 40% van de opbrengst ten goede komen aan de clubs. Door de kosten te beperken, verwachten wij dat percentage te overtreffen.

Hoeveel loten moeten worden verkocht om de loterij definitief te laten doorgaan?

Bij 80% lotenverkoop gaat de loterij in elk geval door. Wanneer we erin slagen de kosten te beperken, dan is het zelfs mogelijk dat we al eerder kunnen aangeven dat de loterij doorgaat.

Wanneer moet de club de bijdrage van € 195 betalen?

Alleen de 30 clubs die uiteindelijk begunstigde worden van deze loterij, hoeven de bijdrage te betalen. Betaling vindt plaats nadat we de vergunning hebben ontvangen. Bij het niet ontvangen van een vergunning is er dus geen bijdrage van de clubs verschuldigd.

Welk financieel risico lopen de 30 deelnemende clubs?

Het risico voor de clubs blijft beperkt tot deze bijdrage van € 195.

Hoe verloopt het intakeproces?

Na de ontvangst van de aanmelding nemen we contact op met de club. We nemen alle relevante zaken met elkaar door, waarna de club kan aangeven of ze zich definitief kandidaat willen stellen. Mochten er méér dan 30 aanmeldingen binnenkomen, dan zullen we daaruit een keuze moeten maken. Eventueel is het dan ook mogelijk om meerdere loterijen te houden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram